Acte legislativePentru o buna functionare a Administratiei Parcului National Domogled-Valea Cernei trebuie respectate urmatoarele:


• Legea 49/2011 care aproba Ordonanta de Urgenta 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea 265/2006 privind protectia mediului, care modifica si aproba OUG 195/2005;

• Hotarârea de Guvern 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora;

• Legea 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;

• Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a Zone Naturale Protejate;

• Ordinul 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice;

• Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice;

• Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatice;

• Constitutia României, Art. 135, (3), (4);

• Ordinul 1335/2010 privind constituirea Consiliului Stiintific al Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei;

• Legea 46/2008 - Codul Silvic;

• Legea 141/1999 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national;

• Ordinul 606/2008 pentru aprobarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos;

• Ordonanta de Urgenta 23/2008 privind pescuitul si acvacultura;

• Hotarârea de Guvern 996/2008 referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;

• Legea 407/2006 - Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic;

• Hotarârea de Guvern 493/2004, privind aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial si a metodologiei privind elaborarea si continutul - cadru al planurilor de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în lista patrimoniului mondial;

• Legea 462/2003 privind modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zona de interes national;

• Legea 564/2001 - pentru aprobarea ordonantei guvernului 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;