Activitatile proiectului

 • Activitatea A1 Inventarierea, evaluarea  statutului de conservare, şi  stabilirea  strategiei  de  conservare pentru speciile  vizate de proiect
 • Activitatea A2 Inventarierea, evaluarea  statutului de conservare, şi  stabilirea  strategiei  de  conservare pentru habitatele  vizate de proiect
 • Activitatea A3 Elaborarea bazei de date GIS a tuturor speciilor  si habitatelor vizate proiect
 • Activitatea  A4 Elaborarea si avizarea / aprobarea planului de  managenet pentru  Parcului Naţional  Domogled- Valea Cernei
 • Activitatea A5 Elaborare studiu preliminar – proiect tehnic, DTAC şi  obţinere  avize  şi  acorduri necesare
 • Activitatea B1 Construirea unui centru de vizitare pentru Parcul National Domogled-Valea Cernei
 • Activitatea B2 Supervizarea lucrarilor de constructie pentru centrul de vizitare
 • Activitatea C1 Monitorizarea speciilor si habitatelor inventariate si cartate prin proiectul Lifenat/04/Ro/00225 (Desfasurat Intre 2004 Si 2007)
 • Activitatea E1 Asigurarea publicităţii obligatorii a  proiectului
 • Activitatea E2 Implementarea planului de comunicare
 • Subactivitatea E2.1 Realizarea unei secţiuni noi a  web site-ului  administraţiei  parcului destinată proiectului
 • Subactivitatea E2.2 Realizare materiale  suport pentru activităţile  de conştientizare si informare
 • Subactivitatea E2.3 Organizarea  de  întâlniri cu  comunităţile  si autoritătile  locale în  vederea  creşterii  gradului  de  informare  si  conştientizare
 • Subactivitatea E2.4 Organizarea  de  activităţi  specifice  cu  elevii  în  şcolile  din  localităţile de pe  teritoriul  ariei  vizate  de  proiect
 • Subactivitatea E2.5 Organizarea a 3 conferinţe de presă
  ubactivitatea E2.6 Organizarea evenimentului de deschidere  inaugurare  a  centrului de vizitare
 • Activitatea E.3 Organizarea  activităţilor  de  consultare  publică  aferentă  procedurii  de  elaborare  şi  aprobare  a planului  de  mangement 
 • Activitatea F1 Instruirea  personalului  implicat  în  gestionarea ariei naturale protejate
 • Activitatea F2 Cresterea capacitatii institutionale a administratiei Parcului National Domogled Valea Cernei prin achizitionarea de echipamente
 • Activitatea MP1 Asigurarea managementului proiectului
 • Activitatea MP2 Auditul proiectului