R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului National Domogled-Valea Cernei R.A. este beneficiara a Contractului de Finantare nr.130.368/08.08.2012 pentru proiectul cu titlul ,,Managementul conservării biodiversității în Parcul naţional Domogled - Valea Cernei, ca sit NATURA 2000”, finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, cu numarul de inregistrare in SMIS-CSNR 36429 conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2647 din 23.07.2012. Valoarea totala a proiectului a fost de 9.387.997 lei.