Obiectivul general a proiectului

Scopul proiectului este îmbunătăţirea  conservării  biodiversităţii  şi  a  patrimoniului  natural  al  sitului  NATURA  2000  RO SCI 0069  şi  RO SPA 0035 Domogled  - Valea  Cernei  prin  elaborarea  planului  de  management, construire  centru  de  vizitare, conștientizarea  populaţiei şi  creşterea  capacităţii  instituţionale  a    administratorului ariei  vizate  de  proiect. 

Obiective specifice:

  1. Îmbunătăţirea  statutului de conservare al speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară de pe teritoriul sitului  NATURA  2000  RO SCI 0069  şi  RO SPA 0035 Domogled  - Valea  Cernei , prin elaborarea strategiilor adecvate de conservare, plan integrat de management si monitorizare.
  2. Conştientizarea/informarea comunităţilor/autorităţilor locale cu privire la importanţa protecţiei şi îmbunătăţirii biodiversităţii şi a patrimoniului natural.
  3. Îmbunătăţirea  infrastructurii  pentru  uz  public  prin  construirea unui  centru  de  vizitare  în  aria  protejată 
  4. Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale a Administraţia  Parcului National  Domogled Valea  Cernei  privind managementul  ariei protejate,  în vederea acumulării expertizei necesare exercitării  administrării sitului  NATURA  2000  RO SCI 0069  şi  RO SPA 0035 Domogled  - Valea  Cernei